Korzenica, gm. Laszki
powiat jarosławski

605 102 495

Regulamin łowiska

 1. Złowione ryby, które nie są przeznaczone do zabrania należy natychmiast wypuścić do wody.
 2. Obowiązuje wymiar ochronny wagowy karpia i amura. Wszystkie karpie i amury o wadze powyżej 4 kg bezwzględnie muszą zastać wypuszczone do wody bezpośrednio po złowieniu.
 3. Znajdujący się w łowisku JESIOTR nie podlega sprzedaży każdy złowiony osobnik bezwzględnie musi zostać wypuszczony.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz łowienia metodą na spining.
 5. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane na teren łowiska!
 6. Wędkujące osoby proszone są o zachowanie ciszy.
 7. Zabrania się czyszczenia ryb na terenie łowiska i w jego pobliżu.
 8. Każdy łowiący karpie i amury obowiązany jest posiadać matę karpiową, worek do przechowywania ryb oraz podbierak o rozpiętości ramion minimum 80 cm.
 9. Podczas robienia zdjęć ryba musi się znajdować nad matą lub wodą.
 10. Obowiązuje zakaz kąpieli.
 11. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz palenia ognisk. Dopuszcza się grillowanie w grillach przywiezionych przez wędkujących oraz stacjonarnych znajdujących się na terenie łowiska.
 12. Zabrania się wysypywania węgli z grilli przenośnych na terenie łowiska w miejsca do tego nie przeznaczone.
 13. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do kontroli bagaży wędkarzy opuszczających łowisko.
 14. Osobie, która dopuści się kradzieży ryby naliczona zostanie kara w wysokości 200zł za każdy kilogram ryby.
 15. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.
 16. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.
 17. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 18. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.
 19. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.