Korzenica, gm. Laszki
powiat jarosławski

605 102 495

Regulamin łowiska

 1. Na łowisku obowiązuje zasada "no kill" (złap i wypuść).
 2. Stawy rybne nie prowadzą sprzedaży złowionych ryb.
 3. Zakaz przetrzymywania złowionych ryb w siatkach wędkarskich oraz w workach karpiowych.
 4. Każda złowiona ryba musi być niezwłocznie wypuszczona do łowiska.
 5. Na łowisku wymagane jest używanie:
  - mat wędkarskich (zalecane maty z bokami bądź kołyski);
  - podbieraków o rozstawie ramion min. 80 cm;
  - haków wyłącznie bezzadziorowych;
  - żyłki głównej o grubości minimalnej 0,30 mm;
  - środka do dezynfekcji.
 6. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb drapieżnych wszelkimi dostępnymi do tego metodami połowu.
 7. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane na teren łowiska!
 8. Wędkujące osoby proszone są o zachowanie ciszy.
 9. Podczas robienia zdjęć ryba musi się znajdować nad matą.
 10. Obowiązuje zakaz kąpieli.
 11. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz palenia ognisk. Dopuszcza się grillowanie w grillach przywiezionych przez wędkujących oraz stacjonarnych znajdujących się na terenie łowiska.
 12. Zabrania się wysypywania węgli z grilli przenośnych na terenie łowiska w miejsca do tego nie przeznaczone.
 13. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do kontroli bagaży wędkarzy opuszczających łowisko.
 14. Osobie, która dopuści się kradzieży ryby naliczona zostanie kara w wysokości 200zł za każdy kilogram ryby.
 15. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.
 16. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.
 17. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 18. Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.
 19. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.